EvoSwitch verdoppelt Stromkapazitt des CO2-neutralen Datenzentrums

EvoSwitch, das unabhngige Datenzentrum, das klimaneutral operiert, hat mit dem Netzbetreiber Continuon eine Vereinbarung getroffen, nach der die Stromkapazitt f¨¹r das Datenzentrum von 10 MVA auf 20 MVA (20 Millionen Watt) erhht wird. Um diese gigantische Strommenge (kostrom aus Zeeland: Zeeuws Groen) ins Datenzentrum leiten zu knnen, m¨¹ssen neue Kabel zum Gebude verlegt werden.

EvoSwitch werkt sinds de opening van het datacenter in april 2007 met een energiecapaciteit van 10 MVA (Mega Volt Ampere). Voor de huidige bezetting binnen het datacenter is dat ruim voldoende. Op dit moment is 2000 m2 van de beschikbare 9000 m2 gereed om apparatuur van klanten te huisvesten. In het tweede kwartaal van 2008 is echter ook de 2e fase klaar en zal in totaal 4000 m2 beschikbaar zijn. Wanneer alle fases gereed zijn, zal uiteindelijk 9000 m2 gevuld zijn met apparatuur van klanten.

Datacenter garantie stroomcapaciteit
Laurens Rosenthal, Innovation Director van EvoSwitch: ¡°De uitbreiding van ons datacenter vraagt om een totale energiecapaciteit die de groei van ons klantenbestand aankan. Gebruikers van EvoSwitch moeten ook in de toekomst de garantie hebben dat zij de stroom kunnen afnemen die zij nodig hebben voor hun apparatuur. Met 20 MVA kunnen wij klanten die garantie geven.¡± De werkzaamheden voor de uitbreiding van de stroomcapaciteit zullen naar verwachting in 2009 worden afgerond.

Bladeservers vragen veel stroom
Voor klanten van EvoSwitch betekent de verdubbeling van de capaciteit dat hun energievoorziening in de toekomst is gewaarborgd. Zeker gezien het nog steeds groeiende energieverbruik van veel apparatuur. ¡°Gelukkig komt er steeds meer apparatuur op de markt die wel energiezuinig is,¡± zegt Rosenthal. ¡°Daar zijn we blij mee, want daarmee komt onze eigen energiebesparing van 20 procent in de totale infrastructuur van EvoSwitch het beste tot zijn recht. Maar er zijn natuurlijk ook ontwikkelingen in de markt die het stroomverbruik per rack in een datacenter juist doen toenemen. Denk aan bladeservers. Die ontwikkeling moeten wij wel kunnen faciliteren, ook in de toekomst. Aan de andere kant zal door virtualisatie de CPU-rekenkracht ten opzichte van het stroomverbruik verhoudingsgewijs natuurlijk weer toenemen.¡±

Investering EvoSwitch
De verdubbeling van de stroomcapaciteit vergt van EvoSwitch een extra investering. EvoSwitch zal onder andere vier extra transformatoren aankopen, met een capaciteit van 2,5 MVA elk. Continuon zal ervoor zorgen dat het netwerk geschikt is om de verhoogde stroomcapaciteit van EvoSwitch aan te kunnen. Hiervoor zullen nieuwe kabels via verschillende paden gelegd worden van het verdeelstation naar het datacenter. Ook zal het verdeelstation worden vergroot.

¡°Onze investering is illustratief voor het vertrouwen dat wij hebben in de markt voor datacenterdiensten,¡± zegt Rosenthal. ¡°Gezien de warme interesse van klanten voor ons groene datacenter, en de snelheid waarmee wij de afgelopen maanden de kastruimten hebben gevuld, hebben we er alle vertrouwen in dat we daadwerkelijk gebruik zullen maken van die verdubbeling in de stroomcapaciteit.¡±

5 KW per datacenterkast
Met 20 MVA is de stroomvoorziening binnen EvoSwitch ruimbemeten, ook op het moment dat het datacenter zijn volledige klantcapaciteit heeft bereikt. Kasten krijgen daardoor een hogere stroom- en koelingcapaciteit dan gebruikelijk is bij veel datacenters. Gemiddeld zullen de kasten, ook bij een volledige bezetting, 5 KW kunnen gebruiken. Rosenthal: ¡°Dit is een verdubbeling van de gangbare capaciteit in de markt, het gebruik van bladeservers is hierdoor bijvoorbeeld ook heel goed mogelijk.¡±