Intellectueel eigendom

Alle op de website gebruikte informatie, inclusief tekst, foto¡¯s, illustraties, grafische materialen, (handels-)namen en logo¡¯s, is eigendom van Ocom of door Ocom onder licentie gebruikt en beschermd volgens het auteursrecht, het merkrecht en/of andere wetten met betrekking tot intellectuele eigendom.

De intellectuele eigendomsrechten zijn op geen enkele manier overdraagbaar op personen of rechtspersonen die de site bezoeken. Gebruikers van de website mogen de inhoud hiervan niet kopiren, distribueren, verspreiden of tegen betaling aan derden beschikbaar stellen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ocom.