EvoSwitch ondertekent contract Energiebesparing Datacenters van Europese Commissie

¡®EU Code of Conduct zal meer datacenters in Europa bewegen om energie te besparen¡¯ 

EvoSwitch (www.evoswitch.com), het Nederlandse carrierneutrale datacenter dat CO2-neutraal opereert, heeft de EU Code of Conduct voor Datacenters ondertekend. Via de contractuele richtlijnen verplichten Europese datacenters zich om hun energieverbruik tot 2020 met 20 procent te reduceren. EvoSwitch voldoet, met een besparing van 40 procent ten opzichte van traditionele datacenters, al ruim aan deze doelstelling.

De EU Code of Conduct voor Datacenters is in november 2008 door de Europese Commissie gelanceerd om het excessieve energieverbruik binnen datacenters terug te dringen. Het vrijwillig te ondertekenen contract bevat richtlijnen, aanbevelingen en voorbeelden van ¡®best practices¡¯ om energie in datacenters te besparen. Op Nederlands niveau ondertekende EvoSwitch eerder al met een kopgroep van 16 ICT-bedrijven de MeerJarenAfspraak energie-efficintie (MJA) van het ministerie van Economische Zaken. De MJA heeft in Nederland als doel om 30% energie-efficintie te realiseren over een periode van vijftien jaar.

Het in Haarlem gevestigde EvoSwitch voldoet met 40 procent - wat gelijk staat aan een Power Usage Effectiveness (PUE) van 1,6 - al ruim aan de besparingsrichtlijnen zoals vermeld in de EU Code of Conduct voor Datacenters. Ondertekening van het contract betekent dat EvoSwitch informatie over het energieverbruik binnen haar datacenter periodiek moet rapporteren aan het Joint Research Centre van het in Itali gevestigde European Institute for Energy.

Nieuw datacenter

¡°De EU Code of Conduct voor Datacenters is een goed Europees initiatief en zal hopelijk meer datacenters in Europa bewegen om te investeren in een verlaging van het energieverbruik,¡± zegt Eric Boonstra, Managing Director van EvoSwitch. ¡°De voorzichtige energiebesparingdoelstelling van 20 procent is een mooi begin. Het is marktbreed gezien denk ik een realistische en haalbare doelstelling. Oudere datacenters kunnen nooit zo zuinig worden als een volledig nieuw datacenter, maar er zijn genoeg technologien voorhanden om die doelstelling van 20 procent waar te maken.¡±

EU-platform voor gelijkgestemden

Op dit moment verbruikt EvoSwitch 40 procent minder energie dan een traditioneel datacenter, maar wanneer het datacenter verder is uitgebreid zal de besparing oplopen naar 80 procent - wat gelijk staat aan een PUE van 1,2.

Boonstra: ¡°Wij lopen hiermee ver vooruit op de gestelde doelen. We hebben de EU Code of Conduct evenwel ondertekend omdat we op Europees niveau willen laten zien wat er technisch gezien mogelijk en praktisch gezien haalbaar is. De EU of Conduct voor Datacenters is niet alleen een toekomstig doel, maar dient tegelijkertijd als een platform van gelijkgestemden die een gezamenlijke doelstelling willen verwezenlijken. Om diezelfde reden zijn we in 2007 als eerste datacenter ter wereld lid geworden van The Green Grid, het consortium van IT-leveranciers dat het energieverbruik in datacenters wil terugdringen.¡±

Datacenter overheid

De richtlijnen vanuit de EU Code of Conduct voor Datacenters zullen straks tevens door de Nederlandse overheden worden gebruikt bij het inkopen van datacenterdiensten. SenterNovem inventariseert voor de overheid momenteel welke duurzame inkoopeisen gesteld kunnen worden aan externe datacenters. In de richtlijnen worden de Europese eisen vanuit de EU Code of Conduct meegenomen. Vanaf 2010 zullen verschillende overheidsorganen vervolgens de inkoopcriteria van SenterNovem hanteren, en geheel of gedeeltelijk deze duurzame criteria gaan volgen bij het inkopen van hun goederen en diensten.